ДГ №9 Приказка
Детска градина в град Търговище

Бюджет 2021-2023г.

 

 

Прикачени документи

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г. на ДГ 9 Приказка
Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г. на ДГ 9 Приказка
Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г. на ДГ 9 Приказка
Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. на ДГ 9 Приказка
Бюджет Държавна дейност 2023 год.
Бюджет Местна дейност 2023 год.
Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 година на ДГ 9 "Приказка"
Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г. на ДГ 9 Приказка
Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г. на ДГ 9 Приказка
Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г. на ДГ 9 Приказка
Бюджет 2022 год. Местна дейност
Бюджет 2022 год. Държавна дейност
Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 год.
Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 год.
Бюджет ДД 2021г.
Бюджет МД 2021г.