ДГ №9 Приказка
Детска градина в град Търговище

Обществен съвет

Председател:

  • г-н Сезгин Ниазиев  - родител ат група „Мики Маус“ 

Членове:

  • г-жа Даниела Василева   - родител от група „Слънчо“
  • г-жа  Надежда Йорданова – родител от група „Мечо Пух“
  • г-жа Благовеста Герасимова – родител от група „Смърфове“
  • г-жа Иванка Атанасова – представител на Община Търговище